DomůBydleníPostavte první řadu tvárnic bez jediné chybičky

Postavte první řadu tvárnic bez jediné chybičky

-

Ytong nabízí celou řadu takzvaných krátkodobých výhod, které stavbaři ocení již při samotné výstavbě domu. Patří sem komplexnost stavebního systému, minimalizace odpadu, jednoduchost výstavby a z toho všeho vyplývající další úspory – materiálu i času. Charakteristické vlastnosti a specifické kvality výrobků z pórobetonu Ytong jsou odborné veřejnosti dobře známy – proto se jejich prodej i šířka použití trvale zvyšuje. Aby však každý stavebník dokázal všechny přednosti tohoto jedinečného materiálu stoprocentně využít, je třeba dodržovat správné a adekvátní pracovní postupy.

Zjednodušte si práci na minimum

Materiál značky Ytong si vybírají především ti, kdo jeho výhodám dobře rozumějí. Stává se však, že někdy ti, kteří s výrobky přímo pracují, ne vždy přesně vědí, jak na to: jaké postupy jsou správné a naopak jakých chyb je třeba se vyvarovat. Znalost technologických postupů, ideálních pro výrobky Ytong, vám usnadní a zjednoduší veškeré stavební práce a povede ke zvýšení jejich efektivity. Výsledkem tak budou vysoce kvalitní stavby s výbornou užitnou hodnotou, které budou svým majitelům a uživatelům dlouho a dobře sloužit.

Začínáme rohovou tvárnicí, dbáme na vodorovnost a čistotu

V každém rohu budovy se osadí rohová tvárnice. Výšku a uložení je nejvhodnější nastavit pomocí nivelačního přístroje. Nejprve je nutné usadit tvárnici v nejvyšším bodě základu, a to rty k vnějšímu líci. Na základový pás nebo základovou desku po očištění naneseme štětkou penetrační nátěr. Rozprostřeme a natavíme hydroizolaci v pase šířky min. 500 mm předepsanou v projektu. Napojení pásů řešíme přesahem min. 150 mm. Vyměříme přesné rozměry půdorysu a polohu budoucích obvodových stěn podle projektu!

Tvárnici osadíme na vápenocementovou maltu (min. v tloušťce 20 mm) po celé ploše a stabilizujeme poklepem pryžovým kladivem. Kontrolujeme přitom vodorovnost tvárnice v obou směrech (především v napojení stěn) a výškové osazení tvárnic ve všech rozích. Případné nerovnosti zarovnáme hoblíkem.

Před položením další vrstvy očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistot. Zdicí maltu Ytong nanášíme pomocí zednické lžíce. Maltujeme po celé ploše (šířce) zdiva!

Kontrolujeme osazení a předcházíme vzniku mezer

Dodržujeme správnou vazbu tvárnic i v případě vynechání otvoru ve zdi. Svislé přesahy tvárnic musí být min. 100 mm. Vodováhou kontrolujeme osazení tvárnic nejen vodorovně, ale také svisle! Při práci se stavebním systémem Ytong používáme výhradně pryžové kladivo. V případě použití hladkých tvárnic, které nemají pero a drážku, nanášíme zdící maltu i na svislou stěnu tvárnic (styčné plochy). Tvárnice klademe co nejtěsněji k sobě, aby vodorovným posouváním po maltě nedošlo k jejímu nahrnutí do svislé spáry a vzniku mezery bez malty. V případě použití PDK tvárnic nám úchopné kapsy, pera a drážky umožní pohodlné a přesné usazení tvárnic bez nutnosti dalších korekcí. Profilování rtů a drážek zajistí těsnost styku i bez malty.

Celá hrubá stavba snadno a rychle

Zmiňovaná komplexnost je jednou z hlavních výhod materiálů Ytong. Pod značkou Ytong si můžete pořídit kompletní pórobetonový stavební systém na celou hrubou stavbu – od sklepa až po střechu.

Všechny tyto produktové formáty jsou vzájemně dokonale kompatibilní, doslova do sebe zapadají, zaručují rychlé a snadné zpracování. Díky nízké hmotnosti materiálu je manipulace s jednotlivými díly navíc velmi jednoduchá a není nijak náročná, jak je tomu u jiných masivních materiálů. Tím však Ytong neztrácí na své vysoké pevnosti a nosnosti. Obrazně řečeno, dům tak poskládáte jako z lega, což ocení nejen svépomocní stavitelé, ale i stavební firmy. Hrubou stavbu tak získáte bez zbytečných chyb a vlečoucích se problémů.

Předchozí článekVýhody skla jako stavebního materiálu
Další článekStavba domu

Mohlo by Vás zajímat

PR článek